HomeContact
 

KINDUNOS Veiligheidskundig Adviesbureau verzorgt een Knipselkrant, een elektronisch datasysteem voor transportveiligheidsvragen.

Initiatief
De Knipselkrant is ontstaan vanuit de gedachte de aandacht die vanuit pers en publiek wordt gegeven aan transportveiligheidsonderwerpen voor verder gebruik over langere tijd vast te leggen. De knipselkrant kan worden gebruikt:

 • om te kunnen beschikken over een representatief overzicht van perspublicaties over gebeurtenissen op het brede gebied van de transportveiligheid,
 • om een beeld te geven van de transportveiligheid zoals dit leeft bij pers en publiek,
 • voor het onderkennen van trends en samenhangen tussen ongevallen en incidenten zoals die zich in Nederland en het buitenland voordoen,
 • voor het verzamelen van achtergrondinformatie over specifieke onderwerpen,
 • voor het voorbereiden van lezingen en voordrachten,
 • voor het schrijven van een onderwijswerkstuk of het zoeken naar een scriptieonderwerp.

Op kwartaalbasis verzorgt Kindunos de rubriek: "Wat haalde de krant", waarin patronen en trends over de voorafgaande periode worden weergegeven.

Het systeem diende met nadruk géén allesomvattend statistisch overzicht van álle ongevallen in de transportsector te zijn. Hiervoor dienen de reguliere ongevallen registratiesystemen.

Meerwaarde
In het systeem zijn sedert medio 1998 ca. 14.400 items ingevoerd over ongevallen, transportinnovaties, trends, beleidsonderwerpen, debatten en opinies. De Knipselkrant geeft een indruk van de toonzetting waarmee over transportveiligheid wordt gepubliceerd en verschaft een graadmeter van de maatschappelijke aandacht voor transportveiligheid via de beeldvorming onder pers en publiek.

Het systeem is gebaseerd op de methode van ‘newspaper content analysis’.
Het systeem kent een belangrijke meerwaarde ten opzichte van reguliere ongevallenbestanden:

 • door selectie van spraakmakende onderwerpen met indicatie van hun verschijningsfrequentie,
 • door de samenvatting van de inhoud van de geselecteerde items,

en ten opzichte van de ‘ouderwetse’ (geknipte) knipselkranten door:

 • het toegankelijk zijn van de inhoud van het nieuws via trefwoorden, samenvattingen en rubricering op transportmodaliteit,
 • het volgen in de tijd van bepaalde onderwerpen.

Eigenschappen
Het systeem heeft een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Het systeem:

 • is niet vluchtig: de gegevens blijven behouden en zijn eenvoudig naspeurbaar,
 • geeft met de korte beschrijvingen een beeld van de inhoud van de artikelen (niet alleen van het onderwerp),
 • geeft een indicatie voor de spraakmakendheid van bepaalde onderwerpen
 • is klantgericht: het geeft een indicatie voor de aandacht bij pers en publiek naar onderwerp en naar beeldvorming,
 • biedt diepgang: het stelt de gebruiker in staat tot trendanalyse en patroonherkenning,
 • beperkt zich niet tot ongevallen, maar schetst ook een beeld van maatschappelijke trends, opvattingen, beleidsuitvoering en technologische ontwikkelingen,
 • is flexibel: uitbreiding naar activiteiten en sectoren buiten de transportveiligheid (als brandweer, hulpverlening en politie) is goed te realiseren.

Kosten
U kunt zich abonneren op de Knipselkrant of op rapportages op specifieke onderwerpen. Prijsopgaaf in overleg (email).