HomeContact

Op 21 september 1996 begon voor het in december 2002 als Rijksmonument erkende gebouw van De Vries Robbé een nieuw leven. Op die zaterdag werd het eerste deel van het gebouw, bekend als de Rotonde van Merkelbach, van zijn fundatie gehesen en overgevaren naar de andere zijde van de Linge.

Ook de zes bijbehorende roterend gegoten betonnen lantaarnpalen werden veiliggesteld. De verplaatsing van de Rotonde bleek een technisch complexe aangelegenheid die na drie jaar voorbereiding een hele dag in beslag nam. Thans is herbouw van het gedemonteerde deel, bekend als het Schaftlokaal, aan de orde.

Het Schaftlokaal bleek niet in zijn geheel te verplaatsen, mede door de fundatie op poeren, het gebruik van metselwerk en de Bims-betonplaten voor de dakconstructie. De belangrijkste delen van het Schaftlokaal zijn zo zorgvuldig mogelijk in kaart gebracht, gedemonteerd en in opslag genomen.

De afgelopen jaren heeft het gebouw vanaf de nieuwe locatie de nieuwbouw in de omgeving van de Lingebrug ge´nspireerd: elk ontwerp voor een bedrijfsgebouw heeft zich verlaten op de ronde vormen van het complex. Het gecombineerd gebruik van glas, staal en metselwerk in ronde vormen is op veel plaatsen in de directe omgeving terug te vinden.

Verplaatsing van het complex was voorwaarde voor aanleg van de Lingebrug en loopt gelijk op met de herinrichting van de voormalige bedrijfsterrein van De Vries RobbÚ. Het complex is nu gelegen tussen de nieuwe Lingebrug en een oude bedrijfshal, ook wel bekend als het WLP-gebouw. In de toekomst zal het WLP-gebouw plaats maken voor hoogwaardige nieuwbouw.

In de aan het complex grenzende haven liggen historische schepen, waaronder de geheel gerestaureerde en als varend monument erkende Groninger zeetjalk Norma (1891). Dit schip is eveneens in eigendom van KINDUNOS B.V.

Met dank aan G. Walraven, fotografie.