HomeContact
  • Het is een ontwerpmethode op wetenschappelijke grondslag.
  • De methode gaat uit van in de praktijk gebleken gebreken in technische systemen, werktuigen, producten en processen.
  • De methode richt zich op ongevallen, op bijna-ongevallen, op incidenten en op klachten die ontstaan door lichamelijke en geestelijke belasting.
  • De methode werkt aan de hand van een stapsgewijze benadering van analyse naar oplossingen, met behulp van 5 basisbegrippen.
  • De methode resulteert in concrete voorstellen voor ontwerpverbeteringen in probleemsituaties.
  • De methode concentreert zich op de conceptuele en functionele fase in het technisch ontwerpproces en het projectmanagement, omdat daar met de minste inspanning de grootste verbeteringen zijn te bereiken.