HomeContact
 • Ongevallenanalyse:
  richt zich op praktische problemen, ongevallen, incidenten, klachten ten gevolge van lichamelijke en geestelijke belasting, op korte en langere termijn weergegeven in zogenaamde ongevalsscenario’s.
 • Beheersbare deelproblemen:
  deelt problemen op in beheersbare delen, waarbij besloten wordt welk deelprobleem wél en welk níet wordt uitgewerkt, waardoor een resterend risico zichtbaar wordt.
 • Verbeteren door (her-)ontwerpen:
  Is snel en met duidelijke kosten in te voeren, heeft een duurzaam effect, kent vele mogelijkheden en kan gericht op één of meer aspecten worden toegepast.
 • Conceptuele aanpak:
  op de tekentafel is de maximale winst te behalen, hier zijn snelle, goedkope en ingrijpende veranderingen aan te brengen: de eerste ontwerpbeslissingen bepalen de speelruimte voor de later te bereiken veiligheidsniveaus.
 • Restrisico-strategieën:
  wanneer de technische mogelijkheden uitgeput zijn, zijn nog organisatorische en gedragsbeïnvloedende maatregelen op te stellen die de resterende risico’s kunnen aanpakken.