HomeContact
 • Aanvullende technieken:
  ongevallenonderzoek, gesprekken met betrokkenen en deskundigen, locatieonderzoek en literatuurstudie leiden tot een breed zicht op het probleem. Oplossingen richten zich op aanbevelingen op het niveau van concept- en functioneel ontwerp. Voor uitwerking en detaillering wordt met ter zake specifiek deskundigen samengewerkt.
 • Participatie:
  het betrekken van al degenen die op enigerlei wijze met het probleem en het bereiken van oplossingen te maken hebben. Wanneer ieder zich in de benadering kan herkennen is het mogelijk duurzame oplossingen te bereiken die voor allen aanvaardbaar zijn.
 • Afweging:
  het expliciet maken van veiligheid om in het vaststellen van doelstellingen en het afwegen van aspecten haalbare, betaalbare en duurzame oplossingen -waarin veiligheid wordt geïntegreerd- te bereiken.
 • Pro-actief en prospectief werken:
  effecten van oplossingen zo veel mogelijk voorzien voordat ze in de praktijk tot ongevallen, letsel, schade en klachten aanleiding geven.