HomeContact
  • al degenen die in hun werk bij (semi-)overheid en bedrijfsleven met meerdere aspecten van veiligheid in arbeidsomstandigheden, transport, productontwikkeling, sociale aspecten, rampenbestrijding en hulpverlening worden geconfronteerd.
  • situaties waarin -ondanks veiligheidstechnische inspanningen of het nemen van organisatorische of gedragsbeïnvloedende maatregelen- de veiligheidsdoelstelling niet wordt gehaald.
  • situaties waarin men door ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, door Europese regelgeving of door technologische verandering tot ingrijpende verbetering of wijziging van werkwijze moet overgaan.

In de praktijk zal dit inhouden dat ontwerpers, projectontwikkelaars en managers in complexe en/of grootschalige projecten –vaak in publiek-private samenwerking- een belangrijke doelgroep zijn voor de veiligheidsgeïntegreerde ontwerpbenadering.